UWAGA! JEŻELI KLUCZ Z TESTU JEST BEZ SENSU (JEST DUŻO BŁĘDÓW) TO ZNACZY, ŻE TEST ZA KAŻDYM RAZEM ZMIENIA KOLEJNOŚĆ PYTAŃ LUB ODPOWIEDZI
Proszę o maila z informacją o takich testach


. external image 1.png
external image 1.png

Test 1 zawiera 12 pytań. Nie sprawdza poprawności i odpowiedzi. To jest klucz:
1-A 2-C 3-D
W zadaniu 4 ważna jest różnica znaczeń słowa cząsteczka i cząstka, które są często traktowane wymiennie. Cząsteczka to związek wielu atomów. Związek ten ma określoną i powtarzalną strukturę. Cząstka to mały fragment materii. Jego struktura nie musi być powtarzalna. Cząstką może być pantofelek albo kilka pyłków kwiatowych, ale nie są one cząsteczkami chemicznymi.
external image uid_fdd4ad46ebe74b27a8cd1b2714548dd7_width_148_play_6_pos_3_gs_0.jpgTu jest film o ruchach Browna. Poprawna jest odpowiedź D.
5-A
W zadaniu 6 mamy pytanie niejednoznaczne. Nie został określony rodzaj oddziaływania. W kryształach cząsteczki oddziałują ze sobą cały czas siłami opisującymi te wiązania. Cząsteczki gazów nie oddziałują w ten sposób. Cząsteczki gazu oddziałują tylko podczas zderzeń między sobą. W czasie tego oddziaływania siła, która je opisuje jest bardzo duża ponieważ energia oddziałujących cząsteczek jest bardzo duża (większa niż energia cząsteczek w krysztale). Albo odpowiedź A albo D. Nie wiem, którą bym wybrał.

W zadaniu 7 mamy pytanie niejednoznaczne. Nie wiemy o jaką prędkość pyta autor zadania (średnią czy maksymalną) Cząsteczki poruszają się ruchem zmiennym. Przyjmuje się, że ruch cząsteczek w ciałach stałych to ruch drgający (zmienny) a w cieczach i gazach to ruch jednostajny ale tylko między zderzeniami w jakich bardzo często biorą udział cząsteczki. Wśród cząsteczek ciał w różnych stanach skupienia cząsteczki gazów mają największą energię. Jeśli dwa gazy mają taką samą temperaturę to ich cząsteczki mają taka samą energię ale masa cząsteczki tlenu jest mniejsza od masy od cząsteczki pary wodnej i dlatego prędkość cząsteczki tlenu będzie największa. 7-B

8-A, 9-B, 10-C (chodzi o oddziaływanie w czasie między zderzeniami), 11-C,
W zadaniu 12 mamy pytanie niejednoznaczne. Miarą oddziaływań może być energia i siła. W tym przypadku (podobnie jak to ma miejsce w polu grawitacyjnym) energia oddziaływania maleje ale siła opisująca oddziaływanie zwiększa wartość. Ja wybrałbym odpowiedź B bo jest ona zgodna z poglądem, że cząsteczki ciał stałych oddziałują ze sobą najmocniej a zimniejsze ciało stałe jest bardziej stałe od cieplejszego ciała stałego:).
Test 2 zawiera 12 pytań. Nie sprawdza poprawności i odpowiedzi. To jest klucz:
1-A,
Zadanie 2. Oczywiście nieprawdą jest, że atomy są niepodzielne, ale jeszcze większą nieprawdą jest to, że najmniejszą częścią pierwiastka zachowującą jego własności jest atom. Odpowiedź A
3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-D (patrz uwaga do zadania 7 w teście nr 1), 8--C (szyba nie jest żadnym kryształem, szkło jest uważane przez niektórych za ciecz:), nie ma struktury krystalicznej), 9-A, 10-B, 11-B, 12-A (z uwzględnieniem zastrzeżeń przedstawionych w zadaniu 6 z testu 1.)
Test 3 zawiera 10 pytań.
Kliknięcie w odpowiedź przełącza do następnego pytania. Odpowiedzi są nioznaczone, przyjmuję oznaczenia a, b, c, d
Klucz:
1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-d, 6-b, 7-a,
Zadanie 8 nie ma poprawnej odpowiedzi
9-c, 10-a
Test 4. Nie podaje żadnych informacji.
To jest klucz:
1-c, 2-a, 3 - a, 4 - c, 5 - a,
6 - Dodanie do wody mydła w płynie powoduje powstanie roztworu wody i mydła, więc nie ma już wody i nie ma już mydła a współczynnik napięcia powierzchniowego wody nie zmienił się, bo on (współczynnik - czyli liczba jakaś) nie wie nic o tym, że ktoś gdzieś zmieszał wodę z mydłem:). Powstały roztwór ma prawdopodobnie mniejszy niż woda współczynnik napięcia powierzchniowego. Myślę, że odpowiedź "b"
7 - Co to są substancje plastyczne? Odpowiedź "b"
8 - d, 9 - c, 10 - c, 11 - b, 12 - a, 13 - c, 14 - c, 15 - a, 16 - c, 17 - b, 18 - a, 19 - a, 20 - b, 21 - 2N, 22 1 dm,
Test 5.
external image logo.jpg

Testy z zasobów Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich.
Test zawiera 40. pytań. Niektóre pytania to tak zwane zadania zamknięte (a, b, c, d) a inne to zadania wymagające krótkiej odpowiedzi. Test nie sprawdza i nie sumuje odpowiedzi poprawnych. Klucz jest na końcu testu.
Test 6.
external image logo.jpg

Testy z zasobów Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich.
Test zawiera 40. pytań. Niektóre pytania to tak zwane zadania zamknięte (a, b, c, d) a inne to zadania wymagające krótkiej odpowiedzi. Test nie sprawdza i nie sumuje odpowiedzi poprawnych. Klucz jest na końcu testu.